Odkryj nowy interfejs

Główną nowością tej wersji jest dogłębne przeprojektowanie interfejsu i User Experience. Ostatnie zmiany miały miejsce w październiku 2015, gdzie zmiany te były w wersji 0.90.

Jako że nowy interfejs bazuje na takich rozwiązaniach jak tabler, Bootstrap 5 i Twig, ta zmiana przynosi wiele korzyści wizualnych podczas użytkowania systemu.
Integracja takich standardowych bibliotek ułatwi opracowywanie nowych interfejsów, a przede wszystkim zapewni „responsywny” tryb wyświetlania, który jest łatwiejszy w utrzymaniu.

Poniżej kilka zrzutów ekranu, które prezentują nadchodzących zmiany w rozwiązaniu.

Ekran logowania
Lista komputerów
Responsywny widok

Wprowadziliśmy również pewną liczbę ulepszeń w zakresie user experience w GLPI. Bez wchodzenia w szczegóły, oto lista kluczowych punktów.

Mamy nadzieję, że zmiany przypadną Wam do gustu.

Pionowe menu

Na powyższych screenach ekranu możemy zauważyć, że GLPI domyślnie prezentuje teraz układ z pionowym menu po lewej stronie. Jest oczywiście możliwość zmiany menu na widok poziomy, taki jaki był w poprzedniej wersji GLPI.

Główny układ GLPI

W nowym układzie możliwe jest rozwinięcie i zwinięcie menu w celu uzyskania pełnego widoku wyświetlacza

Przycisk „Przejdź do…”

Funkcja „Przejdź do” jest obecna już od wersji 9.2 GLPI. Umożliwia ona szybkie wyszukiwanie w menu. Obecnie funkcja ta jest łatwo zauważalna w systemie i posiada swój skrót klawiaturowy.

Menu "Przejdź do"

Panel zapisanych wyszukiwań

Panel zapisanych wyszukiwań przenosi się teraz do wewnątrz GLPI.
Może być pływający, jak poprzednio, lub przypięty do stron, aby zachować go na stałe.

Przypinanie odbywa się strona po stronie, przypięty panel do ticketów nie zostanie przypięty do komputerów.

Należy zwrocić uwagę, że jest to teraz zorganizowane tak, aby prezentować w pierwszej zakładce zapisane wyszukiwania odpowiadające typowi danego obiektu: Lista ticketów wyświetli w pierwszej kolejności zapisane wyszukiwania dotyczące konkretnych ticketów.
Druga zakładka zawiera listę wszystkich innych wyszukiwań dotyczących innych typów obiektów.

Ponieważ panel jest teraz kontekstowy dla typu prezentowanego obiektu, dostęp jest poprzez ikonę o nazwie „Listy”.

Zapisane wyszukiwania

Niewidoczna wyszukiwarka

Możliwe jest teraz wyłączenie wyświetlania wyszukiwarki.

To jest bardzo praktyczne, zwłaszcza kiedy poruszamy się po GLPI przy pomocy zapisanym wyszukiwaniom.

Dynamiczne wczytywanie wyników wyszukiwania

Wyświetlanie wyszukiwarki jest teraz uruchomione w trybie „AJAX”. Ikona ładowania jest wyświetlana przy uruchamianiu wyszukiwania, zmianie strony lub sortowaniu. Gdy nowe wyniki są dostępne, tylko treść jest zastępowana, a nie cała strona.

Wielokrotne sortowanie wyników

Za pomocą klawisza „ctrl” możesz dodać kilka sortowań w kolumnach wyników wyszukiwania.

Przykład: sortuj według „Nazwiska” i „Daty modyfikacji”.

Wielokrotne sortowanie

Arkusz pozycji portfela

Główny formularz elementu wyświetla teraz panel po prawej stronie pokazuje obrazy powiązane z odpowiednim modelem.
Obrazy te były wcześniej używane tylko w części wyświetlającej szaf serwerowe podczas gdy teraz są one dostępne wszędzie.

plik komputerowy

Nowe palety

Wraz z pojawieniem się nowych bibliotek tabler i Bootstrap 5, znacznie łatwiej jest teraz tworzyć i modyfikować palety definiujące kolory GLPI.

Oto przykładowe palety koloru :

Pojawiają się również 2 nowe ciemne palety:

 • Auror darkpaleta Auror dark
 • Midnightpaleta Midnight

Redesign obiektów ITIL

Wyświetlanie i używanie obiektów ITIL (Tickety, Problemy i Zmiany) zostały dokładnie przeanalizowane.

Redesign obiektów ITIL

Wprowadziliśmy wiele zmian:

 • Kolejność wiadomości na „osi czasu” jest teraz bardziej naturalna. Wyświetlamy wiadomości od najstarszej do najnowszej wiadomości. Przestrzegając, tym samym, zasadę czytania z góry na dół. Dodanie odpowiedzi jest również umieszczane w konkretnym miejscu, tuż pod ostatnią zamieszczoną odpowiedzią.
 • Panel boczny zawiera dodatkowe informacje o ticketach (daty, matryca priorytetów, aktorzy itp.). Panel ten można powiększyć lub zmniejszyć.
odpowiedni rozmiar panelu ticketu
 • Dokumenty dodane do osi czasu są teraz wyświetlane pod obiektem nadrzędnym (śledzenie zadań, zadania) w sposób kontekstowy, aby ułatwić ich czytanie.
dokumenty w swoim kontekście
 • Każdy z typów aktorów (zgłaszających, obserwatorów i przypisanych) jest teraz wyświetlany w jednym polu. Wcześniej wybranie grupy lub użytkownika, a następnie ostatecznego aktora, wymagało kilku kliknięć. Jest to teraz pojedyncze menu rozwijane, które łączy wszystkie możliwe obiekty (różnicując je ikoną) zapewniające autouzupełnianie.
pole aktora
 • Przycisk na dole głównego widoku umożliwia przejście do widoku „Lista TODO”, która wyświetla zadania i żądania walidacji na interaktywnej pionowej liście, umożliwiając śledzenie postępu zgłoszenia (lub innego obiektu ITIL)
Widok TODO
 • Z obiektów ITIL i ich podobiektów (zadania etc.) jest możliwość „wspominania” o konkretnym użytkowniku w polu tekstowym.

Dany użytkownik zostanie dodany jako obserwator obiektu, a powiadomienie zostanie do niego wysłane osobiście.
Do instalacji GLPI zostanie dodane nowe powiadomienie (i odpowiednie zdarzenie) o nazwie „Wspomniany nowy użytkownik”.

Wzmianki użytkownika

Follow-ups

Możesz teraz zdefiniować harmonogram follow-upów.
Ponadto można stworzyć automatyczne przypomnienie po pewnym okresie czasu (follow up), aby przypomnieć uczestnikom, że oczekuje się od nich odpowiedzi na zdarzenie. Możliwe jest również zaplanowanie automatycznego rozwiązania po określonej liczbie przypomnień.

Kanban dla Helpdesku

Ten tryb wyświetlania, wcześniej dostępny tylko w projektach, jest teraz dostępny z list obiektów pomocniczych za pośrednictwem dedykowanej ikony obok menu nawigacyjnego.

Możesz dodawać kolumny odpowiadające statusom.
Uwaga, nawet jeśli status „Zamknięty” jest dostępny, nie będą wyświetlane szczegółowe dane, aby czas wykonania zadania nie był zbyt długi. Kolumna pozostaje dostępna, aby móc przemieszczać zadanie.

Kanban dla ticketów

Na tej nowej stronie, a także w projektach, można teraz dodawać kryteria filtrowania kart.

Filtry Kanban

Zmienny Twig w szablonach Helpdesku

Followy-upy, taski i szablonowe rozwiązania obsługują teraz dodawanie zmiennych. Są one zastępowane przez ich wartości w momencie ich użytkowania. Na przykład możliwe jest użycie {{ticket.id}}w szablonie, a przy wyborze szablonu w uzupełnieniu zmienna jest zastępowana identyfikatorem bieżącego ticketu.

Dostępna jest zintegrowana dokumentacja, aby poznać wszystkie dostępne zmienne.

Inwentaryzacja natywna

Obsługujemy teraz automatyczną inwentaryzację bezpośrednio w GLPI.

Dostępne będzie nowe API REST (bezpośrednio w indeksie GLPI) do odbierania plików inwentaryzacyjnych w historycznym formacie xml lub za pośrednictwem nowego formatu json.
W związku z tym zachowujemy zgodność z poprzednimi agentami (konieczna będzie jedynie zmiana konfiguracji adresów URL serwerów historycznych agentów lub skonfigurowanie internetowego serwera proxy w celu przekierowania do nowego adresu URL).

Dzięki temu nowemu formatowi zarządzamy teraz większością obiektów inwentarzowych GLPI, takich jak telefony, aplikacje, szafy rack itp.

Kod pozwala teraz na otrzymywanie częściowej inwentaryzacji.
Polega to na przesłaniu tylko części informacji dotyczących zinwentaryzowanego obiektu i wskazaniu serwerowi, za pomocą klucza, aktualizacji tylko określonych danych.
Dzięki temu transport danych, przetwarzanie, wprowadzanie i aktualizacja danych odbywa się znacznie szybciej.

Konfiguracja Inwentaryzacji Natywnej
Reguły importowania i łączenia

Agent GLPI dla komputerów stacjonarnych / serwerów

Ten nowy agent (rozgałęziający się od wersji 2.6 projektu fusioninventory) został wzbogacony o kilka nowych funkcji:

 • Nowy autonomiczny interfejs (o nazwie Toolbox) umożliwiający konfigurację wykrywania sieci i inwentaryzacji.
 • Ulepszony tryb proxy, aby umożliwić raportowanie inwentaryzacji z sieci zdalnych.
 • Obsługa zdalnej inwentaryzacji (bez agenta), obecnie z obsługą protokołów WinRM (Windows) i SSH (Linux/Unix).
 • Inwentaryzacja serwera bazy danych.
 • Nowy protokół wymiany z serwerem GLPI w formacie JSON obsługującym inwentaryzację częściową.
 • Już wkrótce zdalne zarządzanie zadaniami inwentaryzacji, w tym dla zapytań ESX.
 • Ulepszona obsługa okien, w tym pakiety MSI.
 • Natywna obsługa MacOS Big Sur i nowych chipów Apple Silicon M1.

Archiwa dla systemów możesz pobrać pod adresem: https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
Dostępne są również pakiety budowane każdej nocy, aby uzyskać najlepsze rozwinięcie systemu:https://nightly.glpi-project.org/glpi-agent/
Dostarczamy również skrypt perla (patrz: dedykowana dokumentacja)do zainstalowania agenta na Twoim linuxie z odpowiednim pakietem (rpm, deb, snap.)

Dostępna jest dokumentacja zawierająca szczegółowe informacje na temat instalacji, użytkowania i konfiguracji nowego agenta.

Poniżej kilka zrzutów ekranu ilustrujących interfejs ToolBox nowego agenta:

scan local
Rezultaty inwentaryzacji
Obsługa MIB

Agent GLPI Android

Agent dla Androida jest ponownie w sklepie Google Play. Obsługuje wersje Android OS od 4 do 10.

Dla klientów w ramach abonamentów dodaliśmy również możliwość konfiguracji url serwera poprzez mechanizm o nazwie „Deeplink”. Za pomocą QRCode agent automatycznie pobiera konfigurację, aby połączyć się z serwerem.

Zaawansowane zadania

Jak widać powyżej, GLPI zawiera teraz podstawowy element do automatycznej inwentaryzacji.
Jednak nie wznowiliśmy jeszcze zaawansowanych zadań, na które pozwalały poprzednie projekty.
Oto punkt dotyczący tych zadań:

 • Wykrywanie i inwentaryzacja sieci: teraz możliwe jest autonomiczne konfigurowanie systemu przez agenta GLPI za pośrednictwem interfejsu Toolbox.
 • Odpytywanie ESX, wkrótce obsługiwane przez ten sam interfejs
 • Zbiór (WMI, pliki, rejestry): nieobsługiwane.
 • Zdalne wdrażanie: nieobsługiwane.

W przypadku tych dwóch ostatnich funkcji możliwe są dwa tymczasowe scenariusze:

 • Przede wszystkim zachowaj poprzednią wtyczkę (jeśli ta jest zaktualizowana)
 • Skorzystaj z naszego pakietu przejściowego Zostanie udostępniona wtyczka FusionInventory (wtyczka inwentaryzacyjna GLPI). Jest to wtyczka, która przekierowuje inwentaryzacje do natywnej części GLPI i utrzymuje jej zaawansowane zadania.

Ten pakiet ma charakter przejściowy, a integracja tych modułów jest planowana w naszej mapie drogowej, pełny pakiet jest oczekiwany za kilka miesięcy.
Rozpoczęliśmy prace nad napisaniem modułu zdalnego wdrażania. Oprócz integracji z corem GLPI tymczasowa wtyczka społecznościowa zostanie udostępniona do korzystania z funkcji przed następną najnowszą wersją GLPI.
W ciągu roku będziemy kontynuować działanie SNMP i ESX w ten sam sposób, które będzie polegało na wsparciu w następnej głównej wersji oraz oferowaniu publicznej wtyczki do testowania beta funkcjonalności.

Odświeżanie widoków projektów GANTTA

Wkład usług Fian i Smartwood, stary widok Gantta został odświeżony poprzez integrację biblioteki Gantta DHTMX.

Ta zmiana wprowadza również interaktywność widoku (możliwość tworzenia/modyfikowania/przenoszenia zadań).

Odświeżanie rezerwacji

Rezerwacje materiałów wykorzystują teraz ten sam kalendarz, który jest dostępny w całym GLPI.

Ulepszenie sformatowanego tekstu

W preferencjach można teraz wybrać dla pól tekstu sformatowanego (html) układ zintegrowanego paska narzędzi:

W preferencjach można teraz wybrać dla pól tekstowych (html) układ zintegrowanego paska narzędzi:

„Klasyczny” układ wyświetla pasek narzędzi nad polem tekstowym, tak jak do tej pory.
Zaznaczenie tekstu spowoduje wyświetlenie innych opcji, takich jak pogrubienie lub kursywa.
Inne mniej popularne opcje (kod źródłowy, pełny ekran itp.) będą dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Dodawanie baz danych

Wtyczka databases, którą wcześniej posiadała firma Infotel, jest teraz bezpośrednio zintegrowana (menu Zarządzanie) dzięki ich pomocy.
Skrypt migracji do odzyskiwania danych ze starej wtyczki jest dostępny z poziomu konsoli wiersza komend.

Te dwa obiekty mogą być teraz połączone, dodano do nich konkretne zakładki.

Umowy w ticketach
Tickety w umowach

Zarządzanie kablami

Do menu dodano nowy przedmiot o nazwie „Kabel”.
Służy do reprezentowania fizycznego połączenia między portami dwóch obiektów inwentarzowych.

Różne pulpity nawigacyjne

 • filtry są teraz przechowywane w bazie danych i w związku z tym są przekazywane z jednej przeglądarki do drugiej (wcześniej używaliśmy do tego pamięci przeglądarki).
 • pulpit nawigacyjny można teraz ustawić jako prywatny

Różne Inwentaryzacje

 • Możliwość dodawania dostawców PCI/USB
 • Dodano narzędzie „Kamera”
 • Automatyczne usuwanie wersji oprogramowania bez instalacji
 • Automatyczne działanie w celu usunięcia oprogramowania bez wersji

Różne rodzaje wsparcia

 • Dodano zarządzanie powtarzającymi się zmianami
 • Możliwość walidacji sformatowanego tekstu
 • Opcja jednostki umożliwiająca anonimizację techników/grup w uproszczonym interfejsie
 • Dodanie kryterium wyszukiwania „Ja” (przypisanie do)
 • Obserwatorzy mogą teraz dodać obserwatora (nowy uprawnienie dedykowanego do tego działania profilu)
 • Nowa masowa akcja łącząca wiele zgłoszeń z jednym problemem
 • Reguły biznesowe: akcja, aby dodać zadanie (z szablonu)
 • Reguły biznesowe: działanie polegające na przypisywaniu „Aplikacji”
 • Reguły biznesowe: akcja zmiany globalnego statusu walidacji
 • Reguły biznesowe: Kryterium „Walidacja”

Różne

 • Możliwość modyfikacji kryteriów zapisanego wyszukiwania
 • Obsługa uwierzytelniania za pomocą pliku CERT/KEY dla LDAPS
 • Dodano opcję ustawienia limitu czasu uwierzytelniania LDAP
 • Ulepszone polecenie systemowe: status w konsoli CLI do:
  • filtrowanie usług monitorujących
  • konfigurowanie formatu zwrotu (format zwykłego tekstu/json)
 • Raporty o tych modyfikacjach na stronie status.php
 • Dodano przycisk do czyszczenia pola synchronizacji użytkownika
 • Przycisk do kopiowania wyników wyszukiwania (tylko kolumna „Nazwa”) do schowka
 • Masowe akcje na starej stronie wtyczek
 • Możliwość eksportu wyników z zakładki „Historia” w formacie CSV
 • Usunięcie zakładki “Wszystko”
 • API: dodawanie masowych akcji

Kompatybilność

Nowe wymagania:

 • PHP >= 7.4
 • MySQL >= 5.6 or MariaDB >= 10.2

Jeśli chcesz spróbować, pobierz GLPI 10 tutaj: