Funkcje GLPI

Zarządzanie IT wspierane przez open source

Przechowywanie informacji o zasobach sprzętowych i programowych (CMBD)

p

Helpdesk

Zarządzanie projektem

Administracja

Konfiguracja

Przechowywanie informacji o zasobach sprzętowych i programowych (CMBD)

Zarządzaj sprzętem, oprogramowaniem i centrami danych. Połącz inwentaryzację zasobów z Helpdeskiem i uzyskaj pełną kontrolę nad swoją infrastrukturą IT jak również nad aspektami biznesowymi.

 • Sprzęt komputerowy
 • Centra danych
 • Oprogramowanie
 • Wpływ i współpraca
 • Karty SIM
 • Wizualizacja danych

Komputery

Zarządzanie i inwentaryzacja komputerów. System pokazuje następujące pola informacyjne: system operacyjny (nazwa, wersja, dodatek Service Pack), identyfikator produktu, numer seryjny, ogólna charakterystyka (typ, producent, model, numer seryjny), zarządzanie informacjami (odpowiedzialny technik, status, lokalizacja) oraz użytkownicy pozycji (rozpoznani i nierozpoznani użytkownicy przez GLPI).

Monitory

Zarządzanie i inwentaryzacja monitorów. Możliwość zaimportowania następujących informacji:
zarządzanie monitorem (menedżer techniczny, jego status, miejsce, w którym się znajduje); ogólna charakterystyka stacji (producent, model, typ, numer seryjny); użytkownicy stacji; specyfikacje

Urządzenia sieciowe

Sprzęt sieciowy to sprzęt, który zarządza siecią, przesyła ją i kieruje między innymi urządzeniami (komputerami, drukarkami). Urządzenia sieciowe mogą być przełącznikami, koncentrator sieciowy Ethernet, routerami, zaporą sieciową lub bezprzewodowym punktem dostępowym (Wi-Fi).

Oprogramowanie

GLPI pozwala na zarządzanie oprogramowaniem i jego wersjami, a także licencjami (które mogą, ale nie muszą być powiązane z wersjami)

Urządzenia

Dostęp do następujących informacji: ogólna charakterystyka urządzenia (producent, model, typ, numer seryjny); zarządzanie urządzeniem (menedżer techniczny, jego status, miejsce, w którym się znajduje); użytkownicy urządzenia (rozpoznani i nierozpoznani użytkownicy przez GLPI, grupa użytkowników).

Drukarki

Dostęp do następujących informacji: ogólna charakterystyka drukarki (producent, model, typ, numer seryjny); zarządzanie drukarką (menedżer techniczny, jego status, miejsce, w którym się znajduje); użytkownicy drukarki (rozpoznani i nierozpoznani przez GLPI, grupa użytkowników), jej specyfikacje (początkowy licznik stron, rodzaje portów itp.)

Wkłady do drukarek

Sprawdź, które wkłady są powiązane z wybranym modelem drukarki. Śledź zużyte wkłady, datę zakupu i instalacji, dodatkowe informacje o końcu cyklu życia oraz liczniki, które mogą obliczyć liczbę stron wydrukowanych od ostatniej wymiany wkładu.

Zużywalne materiały

Dostęp do następujących informacji: ogólna charakterystyka używanych materiałów (producent, typ, numer referencyjny); zarządzanie używanym materiałem (menedżer techniczny, miejsce jego przechowywania).

Telefony

Dostęp do następujących informacji: ogólna charakterystyka telefonu (producent, model, typ, numer seryjny); zarządzanie stanowiskiem (menedżer techniczny, jego status, miejsce, w którym się znajduje); użytkownicy stacji (rozpoznani i nierozpoznani użytkownicy przez GLPI, grupa użytkowników); specyfikacje (zasilacz, oprogramowanie sprzętowe).

Zarządzanie centrum danych

W GLPI możesz zintegrować swoje centra danych i wprowadzać następujące informacje: różne centra danych; pomieszczenia serwerowe; elementy znajdujące się w twoich serwerowniach.

Karty SIM

Zarządzaj kartami SIM, operatorami sklepów, liniami, statusami itp

PDUs (Professional Development Units)

Zarządzanie PDUs (Professional Development Units), tworzenie relacji między nimi i między innymi zasobami, łączenie ticketów ze specjalistami IT itp.

Urządzenia pasywne

Inwentaryzacja urządzeń pasywnych: kable światłowodowe, kable krosowe, panel krosowniczy itp.

Helpdesk

Zorganizuj swoje wsparcie w prosty i łatwy sposób dzięki GLPI: zarządzanie incydentami/wnioskami, tworzenie formularze, definiowanie umowy SLA, dostarczanie swoim klientom najlepszego doświadczenia.

 • Tickety
 • Problemy
 • Zmiany
 • Statystyki
 • Formularze
 • Rekurencyjne tickety
p

Tickety

GLPI umożliwia użytkownikom wybór między incydentem a żądaniem podczas tworzenia biletu. Każda kategoria może być przypisana do określonej grupy użytkowników/profili lub osoby odpowiedzialnej.

p

Problemy

Funkcja pozwala informować, przypisywać i planować itp. działania lub decyzje i można ją rozróżnić według następujących kryteriów: osoba zgłaszająca ticket, obserwatorzy, przypisanie do wykonawcy zadania, status, pilność potrzeby, wpływ, priorytet, kategoria.

p

Zmiany

Funkcja „Zmiana” polega na ustaleniu, w jaki sposób należy rozwiązać problem oraz jakie jest jego pochodzenie (czy problem jest w GLPI, czy nie). Funkcja „Zmiana” pozwala również na dodanie nowego sprzętu lub użytkownika jak również umożliwia informowanie, przypisywanie i planowanie itp.

p

Planowanie

Funkcja planowania w GLPI pozwala na bieżąco śledzić zadania agentów IT, sprawdzać status projektów i mieć wgląd w działalność firmy.

p

Statystyki

Dzięki Statystyce w GLPI możesz wyświetlić statystyki dotyczące ticketów, badać poziom satysfakcji, średni czas, średni rzeczywisty czas trwania wykonywania ticketu, analizować elementy składowe komputerów i liczbę ticketów przydzielonych do każdego sprzętu.

p

Rekurencyjne tickety

Istnieje możliwość zaprogramowania cyklicznego otwierania ticketów. Na przykład: otwórz ticket w każdy piątek rano, aby zrobić kopię zapasową tej samej nocy.

p

Formularze

Twórz niestandardowe, spersonalizowane i łatwo dostępne formularze dla użytkowników, gdy chcą utworzyć jeden lub więcej ticketów lub zmian.

Zarządzanie finansami

Odkryj pełny potencjał GLPI: śledź swoje wydatki, kontrakty i dostawców, twórz nowe obiekty magazynowe, zarządzaj bazą danych użytkowników i twórz raporty. Sprawdź pełny opis funkcji, aby dowiedzieć się więcej.

 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Umowy
 • Dostawcy
 • Budżet
 • Kontakty

Licencje

GLPI umożliwia zarządzanie licencjami oprogramowania wdrożonymi w Twoich urządzeniach.

Budżety

Będziesz mógł realizować swój budżet przy pomocy GLPI. Budżet może być określony przez: Typ; Wartość; Okres; Miejsce.

Dostawcy

GLPI pozwala zintegrować listę dostawców. Każdy dostawca może być następnie połączony z innymi obiektami GLPI: Tickety; Umowy; Problemy; Zmiany.

Umowy

W GLPI możliwa jest realizacja umów na podstawie liczby Twoich aktywów i liczby specjalistów ds. IT (help desk). W przypadku umowy możesz zdefiniować następujące rzeczy: Termin; Okres rozliczeniowy; rodzaj odnowienia; Godziny interwencji w ramach umowy wsparcia.

Kontakty

Dzięki Statystyce w GLPI możesz wyświetlić statystyki dotyczące ticketów, badać poziom satysfakcji, średni czas, średni rzeczywisty czas trwania wykonywania ticketu, analizować elementy składowe komputerów i liczbę ticketów przydzielonych do każdego sprzętu.

Dokumenty

GLPI umożliwia zarządzanie dokumentami w ramach platformy. Możesz: Dodać pliki; Zobaczyć pliki; Dołączyć je do innych elementów w GLPI

Linia kontaktowa

W GLPI będziesz mógł dodać swoje kontakty telefoniczne. Linia kontaktowa może: być przypisana do użytkownika, miejsca, grupy itp.; Bądź z budżetem, umową.

Certyfikaty

GLPI umożliwia integrację z Certyfikatem. Oznacza to, że możesz wysłać następujące informacje: DNS; Termin ważności; Rodzaj; Dane certyfikatu (crt/csr/ca/etc).

Klustry

Możliwość zarządzania klastrami poprzez wskazanie elementów, które go tworzą: wpływ/zależności, materiały, bilety, umowy itp.

Domeny

Śledź i odnawiaj swoje domeny na czas przed ich wygaśnięciem. GLPI pozwala na zarządzanie domenami: informacjami finansowymi i administracyjnymi, gwarancjami, linkowaniem do zgłoszeń, problemami i zmianami.

Urządzenia

Możesz tworzyć urządzenia w GLPI (składające się z różnych pozycji magazynowych). Bezpośrednie zarządzanie z urządzeń i dostępna jest również integracja z Helpdeskiem.

Zamówienia

Zarządzaj swoimi zamówieniami za pomocą GLPI: dodawaj produkty, połącz ze sobą powiązane produkty z Inwenatrzem lub Assistance.

Zarządzanie projektem

Zarządzaj projektami za pomocą GLPI: przydzielaj zadania, dodawaj współpracowników, ustalaj terminy. Twórz raporty i eksploruj tablice Kanban, aby zorganizować swój zespół!

 • Tablica Kanban
 • GANTT
 • Harmonogram
 • Przypomnienia
 • Raporty
 • Zadania

Projekty

Zarządzaj projektami w GLPI. Twórz workflow, przydzielaj zadania w zespole i używaj GANTT lub Kanban do wizualizacji zadań. Łącz tickety, aktywa, umowy itp.

Przypomnienia

Twórz przypomnienia o zadaniach, prywatne lub publiczne notatki dostępne dla wszystkich, lub też twórz wydarzeniach w GLPI: zaplanuj godzinę i datę, przypisz odpowiedniego specjalistę IT i ustaw powiadomienie.

Baza wiedzy

Baza wiedzy GLPI służy do scentralizowania wiedzy wewnętrznej i dostarczania użytkownikom informacji (publiczne FAQ), które pozwalają im samodzielnie rozwiązywać proste problemy.

kanały RSS

Aby Twój zespół był dobrze poinformowany, GLPI umożliwia integrację kanałów RSS niezależnie od tego, czy jest to prywatne (intranet) czy publiczne (prasa / dostawcy / klienci / itp.).

Rezerwacje

Ten moduł umożliwia konsultację w sprawie rezerwowanego materiału oraz dokonywanie rezerwacji, oraz pokazuje sprzęt dostępny do rezerwacji

Raporty

GLPI autoryzuje generowanie raportów związanych z Twoim sprzętem, danymi finansowymi itp. W tym celu oferujemy wbudowane Dashboardy oraz wtyczki Metabase i SQLdashboards.

Zapisane wyszukiwanie

GLPI ze swoją wyszukiwarką umożliwia zapisanie wyszukiwania. Ma tryby prywatny i publiczny.

Alerty

„Alert” GLPI to połączenie czterech zadań: Zapisanie wyszukiwania; Alert skonfigurowany dla tego wyszukiwania; Automatyczne działanie wyzwalające alert; Powiadomienie.

Administracja

Przejmij kontrolę nad użytkownikami: definiuj podmioty, twórz profile i ograniczaj dostęp do informacji. Dzięki regułom GLPI możesz zdefiniować role każdego członka zespołu i skonfigurować przepływ pracy dla Helpdesku i Inwentaryzacji.

 • Zasady GLPI
 • Ograniczenia dostępu
 • Profile
 • Grupy
 • Podmioty
 • Historia logowania

Użytkownicy

GLPI oferuje 8 rodzajów profili i 2 rodzaje interfejsów (standardowy i samoobsługowy). Interfejs samoobsługowy jest dedykowany użytkownikom końcowym i jest bezpłatny*

Grupy

W GLPI możesz łączyć identyczne elementy (np. „użytkownicy”) różnych encji w ramach encji nadrzędnej.

Podmioty

Encje w GLPI pozwalają wydzielać hierarchicznie zorganizowane grupy w jednej instancji GLPI (pojedyncza instalacja GLPI). Może być używany do tworzenia różnych działów, biur itp.

Zasady

GLPI posiada mechanizm reguł, który umożliwia automatyczne wykonywanie szeregu akcji i skojarzeń (może być stosowany do ticketów, zasobów itp.).

Słowniki

Słowniki pozwalają modyfikować dane, które zostały wprowadzone lub już istnieją w GLPI. Opierają się one na silniku reguł i są dostępne dla określonych danych inwentarzowych (oprogramowanie, producenci, tytuły).

Profile

GLPI oferuje 8 typów profili: Administrator, Hotliner, Obserwator, Tylko do odczytu, Samoobsługowy (uproszczony), Superadmin, Kierownik, Serwisant.

Kolejkowanie powiadomień

Kolejkowanie powiadomień umożliwia monitorowanie przetwarzania powiadomień: z e-maili, przeglądarki, webhooka (za pomocą wtyczek takich jak Mattermost czy Slack).

Dzienniki

W dziennikach możesz uzyskać dostęp do zdarzeń systemowych: logowanie użytkownika, działanie użytkownika itp.

Konfiguracja

Dostosuj GLPI: poznaj funkcje konfiguracji, aby dodać logo swojej marki, wybierz paletę kolorów i skonfiguruj wtyczki. W tej sekcji możesz również zarządzać umowami SLA i powiadomieniami.

 • SLA
 • Branding GLPI
 • Pluginy
 • Powiadomienia
 • Autoryzacja
 • Rozwijane menu

Rozwijane menu

Pozwala na modyfikację określonej liczby tytułów związanych z inwentaryzacją (rodzaje i modele obiektów, system operacyjny oraz wersja i dodatek Service Pack).

Komponenty

Elementy komputera (baterie, sterownik, pamięć itp.) można dodać do komputera wymienionego w sekcji Zasoby.

Powiadomienia

GLPI posiada funkcję powiadomień. Pozwala na otrzymywanie wiadomości o określonych, wstępnie zdefiniowanych działaniach.

SLA

W GLPI możesz skonfigurować SLA dla konkretnych ticketów. Umowa SLA (Service Level Agreement) jest sformuowane w warunkach porozumienia, które jest wspólnie ustalone pomiędzy Servicedeskem a klientem, czyli definiującym wyznaczony i oczekiwany poziom wykonywnych usług.

Ogólne ustawienia

Ustaw wartości domyślne, zastosuj znakowanie (logo i kolory), skonfiguruj ustawienia wstępne dla Zasobów i Assistance. Dostosuj ogólne ustawienia GLPI.

Ujednolicone pola

Ta funkcja uniemożliwia dodanie lub aktualizację pozycji w Inwentaryzacji, jeśli inny ma już taką samą wartość. Mechanizm ten dotyczy uzupełnień ręcznych, ale także importu ze źródła zewnętrznego oraz z narzędzia inwentaryzacyjnego.

Automatyczne akcje

W GLPI można skonfigurować automatyczne akcje. Oznacza to, że dla każdej akcji można skonfigurować: częstotliwość wykonywania; status, tryb realizacji itp.

Autoryzacja

GLPI obsługuje następujące zewnętrzne źródła uwierzytelniania: katalog LDAP, serwer poczty, serwer CAS, certyfikat x509, uwierzytelnianie delegowane na serwer sieciowy.

Odbiorcy

Możliwość zaimportowania wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej i przekształcenie jej w ticket w GLPI. Co wiecej, mechanizm routingu umożliwia przypisanie tego do jednostki docelowej

Zewnętrzne linki

Niektóre elementy GLPI można powiązać z zestawem linków do zewnętrznych aplikacji. Znajdziesz go w zakładce „Linki” w różnych plikach.

Wypróbuj wszystkie funkcje GLPI Network Cloud

Masz pytania? Napisz do nas! Skontaktuj się z nami!