Oferty GLPI Network

Co zawiera oferta GLPI Network?

Gwarancja edytora

Wsparcie poziom trzeci (L3)

Eksluzywne i profesjonalne pluginy

(Wszystko na licencji GPL)

Dostęp do partnerów-integratorów

Try all features on GLPI Network Cloud

GLPI to oprogramowanie open source rozpowszechniane na licencji GNU General Public License

 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do profesjonalnego wsparcia, należy zakupić GLPI Network Subscription (on-premise/instalacja lokalna) lub skorzystać z GLPI Network Cloud. Wszystkie usługi L.1 i L.2 (konfiguracja/instalacja/szkolenie/itp.) są świadczone przez naszych oficjalnych partnerów za dodatkową opłatą.

 

Najczęściej zadawane pytania:

*Czy ta cena zawiera podatek czy jest bez podatku?

W przypadku klientów we Francji zostanie naliczony dodatkowy podatek w wysokości 20% (VAT). Dla klientów spoza Francji jest to cena finalna.

Co zawierają pluginy społecznościowe?

Oferujemy wsparcie L.3 dla następujących pluginów społeczności:

 • Zapasy dynamiczne (FusionInventory, tylko dla GLPI 9.5). Od GLPI v.10 oferujemy natywne zasoby reklamowe.
 • Importowanie plików CSV (Datainjection)
 • Eskalacja ticketów i ulepszanie HelpDesku (Escalade)
 • Śledzenie wykorzystania ticketów przy pomocy Ticket formularza (Credit)
 • Drukowanie PDF (PDF)
 • Zarządzanie zamówieniami IT (Order)
 • Tworzenie nowych formularzy (Formcreator)
 • Deinstalacja sprzętu (Uninstall)
 • Wyświetlanie wiadomości użytkowników (News)
 • Tworzenie i przypisywanie tagów (Tags)
 • Połączenie z narzędziem raportowania Metabase (Metabase plugin)
 • Ta wtyczka umożliwia wyświetlanie w interfejsie GLPI ogólnych informacji o maszynie, która jest również monitorowana w Centreon. (Centreon)

Czym jest "zdalna wiedza techniczna"?

Zdalna wiedza techniczna Teclib to bilet (1 bilet = maksymalnie 1 godzina), którego można użyć za pośrednictwem partnera, aby poprosić o pomoc programistę lub eksperta TECLIB w swoim projekcie.

Co oznacza agent IT?

Agent IT to użytkownik zestandardowym interfejsem

Co oznacza nieograniczone wsparcie na poziomie trzecim (L.3)?

Wsparcie L.3 oferuje poprawki błędów. Jeśli jesteś zainteresowany instalacją wersji on-premises (lokalną)/wdrożeniem/szkoleniami, – nasi oficjalni partnerzy-integratorzy oferują tę usługę za dodatkową opłatą. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Co zawierają wtyczki GLPI Network?

Wszystkie te wtyczki są dostarczane na licencji GPL z pełnym poszanowaniem zasady No Vendor Lock-In.

 • Konfiguracja agenta GLPI dla systemu Android za pomocą głębokiego linkowania kodera QR (plugin agentconfig)
 • Zmiana nazwy ciągów GLPI (plugin renameGLPIstrings)
 • Połączenia uwierzytelniania z zewnętrznymi dostawcami tożsamości: Google, Facebook, Github, Amazon, Azure Active Directory, Microsoft, Gitlab (plugin oauthsso)
 • Obsługa powiadomień przy pomocy narzędzi takich jak: Mattermost, Microsoft Teams, Rocket.Chat, Slack, Telegram (plugin collaborativetools)
 • Personalizacja logo GLPI i kolorów (plugin branding)
 • Anonimizacja danych w GLPI (anonymize plugin)
 • Automatyczne importowanie świąt i dni wolnych od pracy do kalendarza (plugin holiday, currently supports Yasumi library)
 • Podział listy kategorii ticketów na kilka list (plugin splitcat)
 • Narzędzia do testowania katalogów LDAP (plugin LDAP Tools)
 • Automatyczne akcje usuwania nieaktywnych użytkowników (plugin GDPR Tools)
 • Ta wtyczka umożliwia obsługę administracyjną użytkowników i grup od zewnętrznego dostawcy tożsamości (plugin SCIM)
 • Importowanie i zarządzanie domenami/rekordami z i do PowerDNS za pomocą interfejsu GLPI. (plugin PowerDNS)
 • Ta wtyczka pozwala śledzić nieprzeczytane wiadomości. (plugin Unread Messages)
 • Ta wtyczka dodaje możliwość tłumaczenia elementów osi czasu biletów przy użyciu interfejsu API DeepL. (plugin Translate)
 • Ta wtyczka dodaje możliwość podsumowania elementów osi czasu biletów przy użyciu interfejsu API Open AI. (plugin GLPI-AI)

Co zawierają zaawansowane pluginy?

Wszystkie te wtyczki są dostarczane na licencji GPL z pełnym poszanowaniem zasady No Vendor Lock-In.

 • Odrzuć lub zatwierdź prośbę o weryfikację, bezpośrednio z otrzymanego e-maila (plugin ApprovalByMail)
 • Przeszukuj bazę danych GLPI za pomocą zapytań SQL, które sam tworzysz. Wyświetl wyniki w pulpitach nawigacyjnych GLPI (plugin AdvancedDashboard)
 • Twórz wszystkie typy obiektów, które chcesz (CMMS) (plugin Generic Object)
 • Dodaj pola na obiektach GLPI (plugin Fields)

Co zawierają zaawansowane pluginy?

 • Narzędzie do importowania Microsoft SCCM

Nasi klienci:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!