Webinary stały się niezwykle popularnym narzędziem szkoleniowym w ciągu ostatnich kilku lat. Dają one możliwość zdobycia wiedzy bez konieczności wychodzenia z domu czy biura, a także umożliwiają uczestnikom zdalny dostęp do informacji i nauczenia się nowych umiejętności. Jednym z takich webinarów jest „Wstęp do GLPI”, który został przeprowadzony przez certyfikowanego polskiego partnera HATOMI.

GLPI to system zarządzania zasobami informatycznymi, który służy do monitorowania sprzętu, oprogramowania, sieci, usług i innych elementów IT. Webinar „Wstęp do GLPI” przedstawiał podstawowe funkcjonalności tego systemu, które pozwalają na zwiększenie wydajności i kontroli nad infrastrukturą IT, a na koniec zostały przedstawione główne funkcjonalności w GLPI Cloud.

Webinar rozpoczął się od przedstawienia certyfikowanego partnera HATOMI oraz krótkiej prezentacji o GLPI. Następnie uczestnicy zostali wprowadzeni do głównych funkcjonalności systemu, w tym do zarządzania sprzętem, oprogramowaniem i usługami. W trakcie webinaru omówiono również sposoby na tworzenie zgłoszeń serwisowych, zarządzanie użytkownikami oraz tworzenie raportów i statystyk.

Jedną z kluczowych funkcjonalności GLPI jest zarządzanie sprzętem. System umożliwia tworzenie baz danych sprzętu, które pozwala na monitorowanie jego stanu technicznego oraz przypisanie go do konkretnych użytkowników lub oddziałów. W ten sposób administratorzy IT mają pełną kontrolę nad rozwojem infrastruktury IT w firmie.

Webinar „Wstęp do GLPI” poświęcono również dużo uwagi zarządzaniu oprogramowaniem. GLPI pozwala na tworzenie bazy danych oprogramowania, która umożliwia monitorowanie licencji, przypisywanie ich do użytkowników oraz kontrolowanie terminów wygasania. W ten sposób administratorzy IT mają pełną kontrolę nad licencjonowaniem oprogramowania w firmie.

Innym ważnym elementem GLPI, który został omówiony, jest zarządzanie usługami. System umożliwia tworzenie baz danych usług, które umożliwiają śledzenie ich stanu, priorytetu oraz przypisywanie ich do konkretnych pracowników lub oddziałów. W ten sposób administratorzy IT mają pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemów w firmie.

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzieli się także, jak tworzyć zgłoszenia serwisowe oraz jak zarządzać użytkownikami. Zgłoszenia serwisowe pozwalają na zgłaszanie problemów związanych z infrastrukturą IT, a zarządzanie użytkownikami umożliwia kontrolowanie dostępu do różnych zasobów systemu. Na koniec uczestniczy zadawali pytania dotyczące tematów i kwestii poruszonych na spotkaniu.

Już w najbliższych miesiącach odbędzie się kolejny webinar nt. GLPI prowadzony przez firmę HATOMI.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod: contact@teclib.com