GLPI Network w administracji publicznej – jak system ITSM ułatwia ich funkcjonowanie?

Dlaczego warto używać GLPI Network w administracji?

Coraz częściej system ITSM jest wykorzystywany w administracji publicznej, z każdym rokiem dział IT w administracji napotyka nowe wyzwania, które muszą być zrealizowane przez nowoczesne rozwiązania technologiczne. Narzędziem, które odpowiada na potrzeby administracji jest GLPI Network. To rozwiązanie ITSM pozwala na: 

 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management)
 • Zarządzanie zmianą (Change Management)
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management)
 • Zarządzanie zasobami (Asset Management)
 • Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)

Poprzez centralizację procesów i integracja wielu funkcjonalności w GLPI Network poprawiamy szybkość rozwiązywania zgłoszeń, zwiększamy wydajność pracy i zmniejszamy koszty oraz zwiększamy zyski wynikające z posiadania zintegrowanego zarządzania usługami z jednego miejsca. GLPI Cloud lub GLPI Network odpowiada na potrzebę sprawnej realizacji usług informatycznych w administracji oraz docelowo ułatwia ich planowanie, analitykę oraz pozwala dodaje nową jakość i wartość do pracy działów IT.

Z uwagi na ulepszony wygląd interfejsu, GLPI 10 poprawia również produktywność pracowników. Nowoczesny interfejs oparty na Bootstrap i Tabler oraz „responsywny” tryb wyświetlania jest łatwiejszy w użytkowaniu zarówno dla pracowników i agentów IT. Dodatkowo pracownik administracji ma do dyspozycji prosty panel do zgłoszenia ticketu, dzięki temu użytkowanie GLPI Cloud lub GLPI Network jest łatwe i intuicyjne. 

Z uwagi na wymogi dotyczące systemów dla podmiotów administracyjnych, GLPI Network posiada rozwiązanie, które może być wdrożone na lokalnej infrastrukturze. Jest to GLPI ON-Premise, które oferuje 12 ekskluzywnych wtyczek, gwarancję edytora oraz wsparcie L.3. Dodatkowo posiadamy już w Polsce pierwszego certyfikowanego partnera, który jest w stanie dostarczyć wdrożenie GLPI, support i szkolenie z użytkowania GLPI Network jak również SLA. (https://glpi-project.org/pl/partnerzy/)

GLPI 10 jest teraz do przetestowania za darmo przez 45 dni. Ta wersja posiada 25 wtyczek do przetestowania, najnowszą wersję GLPI Network, codzienne kopie zapasowe i wiele więcej (https://glpi10official.pl/).

GLPI 10.0.0-rc2

Główne funkcjonalności:

Nowy nowoczesny interfejs bazuje na Bootstrap + tabler.io + Twig

Ulepszony moduł Helpdesk – większa kontrola nad zgłoszeniami

Inwentaryzacja natywna

Odświeżenie widoku GANTTA i rezerwacji sprzętu

Helpdesk w formie tablicy Kanban

Zobacz pełny dziennik zmian, aby uzyskać więcej informacji.

Od czasu wydania GLPI 10.0.0-rc1 zmieniło się wiele rzeczy, w tym:

 • Korekta tworzenia szablonu (#10753)
 • Korekta globalnego widok wyszukiwania (#10674)
 • Korekta widoku wyszukiwania mapy (#10657)
 • Korekta formularza w zakładce walidacje (#10509)
 • Korekta etykiet punktów końcowych dla kabli (#10713)
 • Korekta powiadomień przeglądarki (#10612)
 • Korekta „wyścigu” w operacjach w pamięci podręcznej (#10650)
 • Korekta rozwijanych menu/formularz encji (#10572)
 • Naprawa linków nagłówków komponentów (#10552)
 • Korekta umożliwiająca edycję zadań z harmonogramu (#10139)
 • Naprawiono tytuły kategorii w uproszczonym interfejsie użytkownika (#10591 #10597)
 • Korekta wyświetlania bazy wiedzy (#10533)
 • Korekta encji biletów utworzonych z uproszczonego interfejsu (#10550)
 • i wiele więcej

Zobacz dziennik zmian od rc1 do rc2.

Zgłoś błąd: https://github.com/glpi-project/glpi/issues